ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ ติดตามการฟื้นฟูน้ำตกพุม่วง เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือประชาชน

วราวุธ ติดตามการฟื้นฟูน้ำตกพุม่วง เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือประชาชน

วราวุธ ติดตามการฟื้นฟูน้ำตกพุม่วง เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือประชาชน
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมแนวทางการฟื้นฟูน้ำตกพุม่วง และการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก
วันนี้ (10 พ.ย.62) นายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูน้ำตกภูม่วงและการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก ณ มูลนิธิสุวรรณภูมิอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และผู้แทนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย

โดยที่ประชุมได้เสนอให้มีการจัดหาน้ำเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับน้ำตกพุม่วง โดยวิธีการเจาะบ่อบาดาล และการผันน้ำจากคลองจระเข้สามพัน เพื่อฟื้นฟูน้ำตกพุม่วงให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมและ มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่

สำหรับการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตกที่ประชุมรายงานว่าจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีความหลากหลายของพันธุ์ไม้และมีพันธุ์ไม้หายาก มีความเหมาะสมและมีศักยภาพเพียงพอในการจัดตั้งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก
ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ได้กล่าวขอบคุณ ชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิสุวรรณภูมิ และส่วนราชการต่างๆ ที่ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

นายวราวุธฯ รมว ทส ยังได้กล่าวต่ออีกว่า การพัฒนาพื้นที่มีหลายด้านควบคู่กัน ทั้งด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ในการบริหารจัดการน้ำบริเวณน้ำตกพุม่วง ต้องมีการวางแผนระยะยาว เพื่อความยั่งยืน ทั้งน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน สำหรับการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก ให้ดำเนินการ จัดทำประชาคม รับฟังความคิดเห็นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน 
ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสรุปผลการประชุมหารือในวันนี้นำเข้าเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป

แกลเลอรี่