ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

บิ๊กตู่ เป็นสักขีพยาน นำ ทส. มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ จ.ราชบุรี และกาญจนบุรี

บิ๊กตู่ เป็นสักขีพยาน นำ ทส. มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ จ.ราชบุรี และกาญจนบุรี

บิ๊กตู่ เป็นสักขีพยาน นำ ทส. มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ จ.ราชบุรี และกาญจนบุรี

          วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2562) ณ โรงยิมเนเซียม จังหวัดราชบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ท้องที่ภาคกลาง ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นผู้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ ให้แก่ผู้ว่าราชการทั้ง 2 จังหวัด จำนวน 4 พื้นที่ รวมเนื้อที่ 8,390-2-52 ไร่ โดยราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน 552 ครอบครัว
          โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งจะดำเนินการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่เป็นการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐในลักษณะแปลงรวม ในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทั้งนี้ ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ที่ได้อนุญาตเพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในครั้งนี้ จำนวน 4 พื้นที่ 2 จังหวัด เนื้อที่ 8,390-2-52 ไร่ ดังนี้
          1. หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (แบบ ปส.23) อนุญาตให้จังหวัดราชบุรี เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาบิน ท้องที่ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เนื้อที่ 231-1-01 ไร่
          2. หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (แบบ ปส.23) อนุญาตให้จังหวัดราชบุรี เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขากรวดและป่าเขาพลอง ท้องที่ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เนื้อที่ 129-1-48 ไร่
          3. หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (แบบ ปส.23) อนุญาตให้จังหวัดกาญจนบุรี เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่หนึ่ง ท้องที่ตำบลท่าขนุน และตำบลเขาชะแล อำเภอทองผาภูมิ ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เนื้อที่ 6,576-2-85 ไร่
          4. หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (แบบ ปส.23)อนุญาตให้จังหวัดกาญจนบุรี เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอนแสลบและป่าเลาขวัญ ท้องที่ตำบลหนองนกแก้ว ตำบลหนองปลิง และตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เนื้อที่ 1,453-1-18 ไร่

แกลเลอรี่