ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

บิ๊กป้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอุทยานสีเขียว ต้านภัยแล้ง ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

บิ๊กป้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอุทยานสีเขียว ต้านภัยแล้ง ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

บิ๊กป้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอุทยานสีเขียว ต้านภัยแล้ง ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

            เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 62 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเพื่อการท่องเที่ยว และติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี
            พลเอก ประวิตร กล่าวว่า การบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติของประเทศต้องก้าวสู่ความเป็นสากล มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน และพัฒนาระบบลาดตระเวนให้ทันสมัย สอดคล้องกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ระบบนิเวศ เน้นย้ำการบริหารจัดการให้เป็นอุทยานแห่งชาติสีเขียว โดยบูรณาการร่วมกับชุมชน หน่วยงานใกล้เคียง และผู้ประกอบการในพื้นที่ กำหนดมาตรการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในเขตอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นอกจากนี้ ยังมอบนโยบายเกี่ยวกับมาตรการรองรับภัยแล้ง เพิ่มระบบกระจายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ ให้ทั่วถึงทั้ง 3 จังหวัด (สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี) วางแผนเชื่อมโยงแหล่งน้ำและให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เพียงพอต่อประชาชนในการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
หลังจากนั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวาน "ต้านการเผาป่า ลดปัญหาหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี" และชมสาธิตการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ โดยกำหนดแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ให้ความสำคัญกับการป้องกันและเตรียมความพร้อมก่อนเกิดปัญหา สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการวางแผน การรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือของภาคประชาชน และจิตอาสาเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า ซึ่งมีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันรักษาป่าอนุรักษ์ ผืนป่าอื่นๆ และแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติต่อไป
 

แกลเลอรี่