ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

บิ๊กป้อมสั่งทส. หนุนทุกภาคส่วนลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน

บิ๊กป้อมสั่งทส. หนุนทุกภาคส่วนลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน

บิ๊กป้อมสั่งทส. หนุนทุกภาคส่วนลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน

วันนี้ (15 พ.ย. 62) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานคนที่ 1 และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมฯ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในการประชุมดังกล่าว ได้หารือเกี่ยวกับรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานปีพ.ศ. 2560 และนำผลไปประกอบในรายงานความก้าวหน้ารายสองปีฉบับถัดไป โดยประเทศไทยมีผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีพ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 51.72 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 14 โดยเทียบเคียงกับกรณีพื้นฐานในภาคพลังงานและขนส่ง ทั้งนี้ ในระหว่างปีพ.ศ. 2564-2565 ประเทศไทยมีแผนที่จะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 53 และ 55 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าตามลำดับ โดยร่วมกันดำเนินงานตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งมีระบบการ MRV (การวัดผลการรายงานผลและการตรวจสอบพิสูจน์ผล) ที่จะยืนยันผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับประชาคมโลก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมในข้อริเริ่ม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากอุตสาหกรรมผลิตกรดไนตริก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการลดก๊าซเรือนกระจกสู่ภาคเอกชน และสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในสาขาอุตสาหกรรม

แกลเลอรี่