ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ให้การต้อนรับที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

ทส. ให้การต้อนรับที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

ทส. ให้การต้อนรับที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ด้วยการนำศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสำหรับการเสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศ 
         วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2562) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายดะกัน อโลนี (Mr. Dagan Alony) ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจเเละการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง รวมถึง เทคโนโลยีการกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืด และการควบแน่นอากาศเป็นน้ำ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพที่ใช้สำหรับผลิตน้ำจืดเพื่อการบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำจืด ทั้งนี้ นายดะกัน อโลนี แสดงความหวังว่าไทยและอิสราเอลจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการจัดทำความร่วมมือด้านการอนุรักษ์น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ รวมถึง การจัดทำแผนที่น้ำบาดาลและการเติมน้ำบาดาล และได้ถือโอกาสเชิญผู้แทนหน่วยงานเดินทางเยือนประเทศอิสราเอล โดยเป็นส่วนหนึ่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเยี่ยมชมการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศอิสราเอลในโอกาสต่อไป

 

 

แกลเลอรี่