ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.เปิดฝึกอบรมสัมมนา “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 25

ทส.เปิดฝึกอบรมสัมมนา “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 25

ทส.เปิดฝึกอบรมสัมมนา “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 25

          วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2562) นายจุตพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 25 และให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวง ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -29 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 101 คน

แกลเลอรี่