ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ให้ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย เข้าพบหารือแนวทางการขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทส. ให้ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย เข้าพบหารือแนวทางการขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทส. ให้ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย เข้าพบหารือแนวทางการขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

          วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2562) ณ ห้องประชุมชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นายศิวะ มหาสันทนะ พร้อมด้วยคณะผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมายและมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในการหารือในครั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวขอบคุณและจะนำข้อเสนอดังกล่าวมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

แกลเลอรี่