ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Watergate Ballroom ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

การขับเคลื่อนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Watergate Ballroom ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ