ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เดินหน้า รณรงค์ "ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก"  ดีเดย์ 1 ม.ค.63 งดรับ งดให้ งดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบครั้งเดียวทิ้ง

ทส. เดินหน้า รณรงค์ "ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก"  ดีเดย์  1  ม.ค.63 งดรับ งดให้ งดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบครั้งเดียวทิ้ง

ทส. เดินหน้า รณรงค์ "ทำความดี ด้วยหัวใจ  ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก"  ดีเดย์  1 ม.ค.63 งดรับ งดให้  งดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครัั้งเดียวทิ้ง
      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี  จัดกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก" เพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2562) นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารเทสโก้โลตัส สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี และภาคีเครือข่าย นำทีมเดินรณรงค์แจกถุงผ้า เชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก บริเวณจุดช่องจ่ายเงิน “กรีนเลน” (Green Lane) ช่องทางพิเศษสำหรับลูกค้าที่ไม่รับถุงพลาสติก ชั้น 2 และเยี่ยมชมจุดรีไซเคิลขวดพลาสติก รวมถึงจุดแสดงการขับเคลื่อนการลดขยะอาหาร ชั้น 1 ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส (สาขาบางกรวย-ไทรน้อย) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
       นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส (สาขาบางกรวย-ไทรน้อย) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมฯ และมอบป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ 
ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ให้กับผู้แทนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  อีกทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วให้กับประชาชน  ตลอดจนมีการสำรวจการรับรู้การงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วในวันที่ 1 มกราคม 2563 และการสำรวจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าในการเตรียมถุงผ้ามาใช้ในการซื้อสินค้า โดยใช้แบบสอบถามผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และแท๊ปเลต  อีกด้วย

แกลเลอรี่