ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ชวนร่วมงาน “ดูแลโลก เพื่อให้โลก...ดูแลเราตลอดไป” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม. แห่งชาติ 4 ธันวาคม 2562

ทส. ชวนร่วมงาน “ดูแลโลก เพื่อให้โลก...ดูแลเราตลอดไป” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม. แห่งชาติ 4 ธันวาคม 2562

ทส. ชวนร่วมงาน “ดูแลโลก เพื่อให้โลก...ดูแลเราตลอดไป” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม. แห่งชาติ 4 ธันวาคม 2562

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “ดูแลโลก เพื่อให้โลก...ดูแลเราตลอดไป” ณ ฮอลล์ 4  อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า ได้ฟรี ที่ www.deqp.go.th 

             วันนี้ (28 พ.ย.2562) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ฮอลล์ 4  อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ดูแลโลก เพื่อให้โลก...ดูแลเราตลอดไป” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการทำความดีในเรื่องของจิตอาสา ตามพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 10
อีกทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง นอกจากนี้เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคคล ชุมชน และองค์กรต้นแบบด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

            สำหรับกิจกรรมในปีนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการ “ดูแลโลก เพื่อให้โลก...ดูแลเราตลอดไป” นิทรรศการและกิจกรรมของ ทสม. นิทรรศการจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯ อาทิ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ โครงการชุมชนปลอดขยะ zero waste และ โรงเรียนปลอดขยะ zero waste school ปี 2562 ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ สะอาดบุรี เมืองนี้ปลอดขยะ ปี 2562 ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 1 อปท. 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน ประจำปี 2562 รางวัล ทสม.และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 รวมทั้ง การประกาศรับรองและมอบตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยให้กับอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จ.อุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อ กว่า 70 บริษัท งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วหรือถุงก๊อบแก๊บกับลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป อีกด้วย

แกลเลอรี่