ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"น่านแซนด์บ๊อกซ์" แก้ปัญหาที่ดินทำกินรูปแบบคนอยู่กับป่า

"น่านแซนด์บ๊อกซ์" แก้ปัญหาที่ดินทำกินรูปแบบคนอยู่กับป่า
"น่านแซนด์บ๊อกซ์" แก้ปัญหาที่ดินทำกินรูปแบบคนอยู่กับป่า
      วันที่ 29 พ.ย. 62 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 4/2562 กับคณะกรรมการบริหารพื้นที่พิเศษ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (น่านแซนด์บ๊อกซ์) โดยมีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับความคืบหน้าและแผนการดำเนินงาน คทช.ในพื้นที่จังหวัดน่าน แก้ไขปัญหาด้านที่ดิน-ป่าไม้ ให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมาย และปรับคืนพื้นที่มาเป็นสภาพป่า ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน
     นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้กำลังใจคณะกรรมการการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ในการทำงานและสำรวจฐานข้อมูลชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า ซึ่งในจังหวัดน่าน หัวใจสำคัญคือการฟื้นฟู รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ การแก้ปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมาย การบริหารจัดการน้ำ การจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน โดยหาแหล่งน้ำใต้ดินควบคู่กับแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็ก การทำความเข้าใจและชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ถึงผลกระทบ ข้อจำกัด หรือบทลงโทษ ของกฎหมาย 2 ฉบับ คือพรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ที่มีผลบังคับใช้ และมีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งการประชุมวันนี้ได้เห็นถึงความก้าวหน้า และความสำเร็จของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดน่าน รวมถึงความร่วมมือของประชาชนในการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และให้ประชาชนต่างพื้นที่ได้เข้ามาเรียนรู้จากพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ 
      “น่านแซนด์บ๊อกซ์” เป็นการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการภาครัฐ และนายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย เป็นประธานกรรมการภาคเอกชน ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินงานทั้งจังหวัดน่าน 15 อำเภอ 99 ตำบล 924 หมู่บ้าน โดยเฉพาะพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินในเขตป่าสงวน คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1, 2, 3, 4, และ 5

 

แกลเลอรี่