ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานวิชาการนานาชาติฯ ตามพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด"

ทส.ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานวิชาการนานาชาติฯ ตามพระราชปณิธาน  "สืบสาน รักษา ต่อยอด"

ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดประชุมงานวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง

            วันนี้ (1 ธันวาคม 2562) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ การจัดประชุมงานวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมศรีตรัง ชั้น 2 อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์  (พืชสวนโลก) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายวิชาการและจัดการประชุม ฝ่ายจัดนิทรรศการและสถานที่ ฝ่ายศึกษาดูงาน และฝ่ายประสานงานการประชุมและพิธีการ

             ทั้งนี้ งานการจัดประชุมงานวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานการ สืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง จะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  22 - 24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสครบรอบ 50 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร พระราชทานโครงการหลวง และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง เพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชา อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงของโครงการหลวงตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่สอดรับกับเป้าหมายของสหประชาชาติ (sustainable development goals : SDGs) ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานจากองค์การระหว่างประเทศ และนานาประเทศ อีกด้วย

แกลเลอรี่