ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เร่งหารือเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน พุทธศักราช 2563

ทส. เร่งหารือเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน พุทธศักราช 2563

ทส. เร่งหารือเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน  ประจำปี พ.ศ. 2563

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือ การมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 เตรียมมอบของขวัญแด่ประชาชน ภายใต้ concept "7 วันแห่งความสุข" พร้อมจัดสถานที่ในเส้นทางผ่านเป็นศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

วันนี้ (3 ธันวาคม 2562) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมการมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยแต่ละหน่วยงานได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนมาเสนอในที่ประชุมด้วย เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบของขวัญ คือการเข้าอุทยานแห่งชาติฟรีในช่วงปีใหม่ กรมป่าไม้ แจกฟรีเมล็ดพันธุ์ไม้มีค่า กล้าไม้ และพันธุ์กล้วยไม้ กรมทรัพยากรธรณี ให้บริการตรวจสอบอัญมณีและแร่เบื้องต้นแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตอลดเดือนมกราคม 2563 เป็นต้น

ในการประชุมดังกล่าว นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีศูนย์ หน่วย หรือสถานี ที่อยู่ในเส้นทางผ่านของประชาชน ขอให้จัดสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเป็นจุดบริการที่พักระหว่างการเดินทางเพื่อรองรับประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้มีนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชนด้วย และขอให้หน่วยงานพิจารณามอบของขวัญปีใหม่ที่พิเศษให้แก่ประชาชน ภายใต้คอนเซ็ปต์ "7 วันแห่งความสุข" ควบคู่ไปกับการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกและการจัดการขยะด้วย

ทั้งนี้ เมื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวบรวมข้อมูลของขวัญปีใหม่จากหน่วยงานทุกสังกัดครบทุกหน่วยงานแล้วจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

แกลเลอรี่