ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดงาน วัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมสนับสนุน ทสม. ยุค 4.0 สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ เน้นการจัดการขยะพลาสติก

ทส. จัดงาน วัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมสนับสนุน ทสม. ยุค 4.0 สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ เน้นการจัดการขยะพลาสติก

ทส. จัดงาน วัน ทสม. แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมสนับสนุน ทสม. ยุค 4.0 สื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ เน้นการจัดการขยะพลาสติก