ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

ทส.ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

ทส.ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

      วันนี้ (5 ธันวาคม 2562) เวลา 07.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 489 รูป  หลังจากนั้นในเวลาประมาณ 07.45 น. ได้ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มในนามนายกรัฐมนตรี และในนามคณะรัฐมนตรี กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำถวายบังคมและหมอบกราบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง

       นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมจัดนิทรรศการ "ปณิธานความดี มีแล้วแบ่งปัน" ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา มาสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชน อาทิ นิทรรศการ การจัดการขยะพลาสติก คนอยู่กับป่า แจกกล้าไม้  การให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า การดูแลสัตว์สงวน เป็นต้น

            ทั้งนี้  การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 รัฐบาลได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีัถวายพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ  "ปณิธานความดี มีแล้วแบ่งปัน" เป็นการแสดงกิจกรรม CSR  โดยนำกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามา สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง และการจัดนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบแห่งความดี วิถีไทยในแบบพ่อ" เป็นการแสดงวิธีชีวิตของชุมชนที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ แบ่งเป็น 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือในหัวข้อ"ป่าและน้ำคืนชีวิต" ภาคใต้ในหัวข้อ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหัวข้อ "ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรผสมผสาน" และภาคกลางในหัวข้อ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบริการประชาชน การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น 4 ภาค

แกลเลอรี่