ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ และนายเฉลิมชัย ปาปะทา) ลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี โดยมี รมว.ทส. (นายวราวุธ ศิลปะอาชา) เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ สิ่งดีดี วิถีวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี ๒๕๖๒ ได้แจกถุงผ้าให้กับประชาชนผู้ร่วมงานในกิจกรรมรณรงค์“ทำความดีด้วยหัวใจลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” จากนั้น ท่าน รมว.ทส. และ ปกท.ทส. ได้มอบกล้าไม้เลียงผึ้ง และมอบเอกสารโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำ ๑,๒ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขาแข้ง ให้ชุมชน ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภายใต้นโยบาย คทช. ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 จ.อุทัยธานี

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ และนายเฉลิมชัย  ปาปะทา) ลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี โดยมี รมว.ทส. (นายวราวุธ ศิลปะอาชา) เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ สิ่งดีดี วิถีวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี ๒๕๖๒ ได้แจกถุงผ้าให้กับประชาชนผู้ร่วมงานในกิจกรรมรณรงค์“ทำความดีด้วยหัวใจลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” จากนั้น ท่าน รมว.ทส. และ ปกท.ทส. ได้มอบกล้าไม้เลียงผึ้ง และมอบเอกสารโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำ ๑,๒ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยขาแข้ง ให้ชุมชน ต.แก่นมะกรูด  อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ภายใต้นโยบาย คทช.  ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 จ.อุทัยธานี