ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ 1/2562

ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ 1/2562

                วันนี้ (6 ธันวาคม 2562) เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม  รวมทั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีมติรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก พร้อมทั้งมอบหมายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำเอกสารการนำเสนอตามมติคณะกรรมการมรดกโลก และมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ ประสานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อขอรับคำยืนยันเกี่ยวกับแนวเขตค่าพิกัด การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ก่อนนำเสนอต่อศูนย์มรดกโลกต่อไป

แกลเลอรี่