ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เดินหน้า รณรงค์ "ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก"   ดีเดย์  1  ม.ค.63 งดรับ งดให้ งดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ทส. เดินหน้า รณรงค์ "ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก"   ดีเดย์  1  ม.ค.63 งดรับ งดให้ งดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ทส. เดินหน้า รณรงค์ "ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก"   ดีเดย์  1  ม.ค.63 งดรับ งดให้ งดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้วใช้ครั้งเดียวทิ้ง
      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก" เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากขยะถุงพลาสติก และเป็นการเตรียมความพร้อมประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    วันนี้ (7 ธันวาคม 2562) นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก"  และนำทีม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) รวมถึงผู้บริหารเทสโก้โลตัส และภาคีเครือข่าย เดินรณรงค์แจกถุงผ้า เชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่องการงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส (สาขาศาลายา) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

แกลเลอรี่