ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เดินหน้ารณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก  " ดีเดย์  1 ม.ค. 63 งดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว

ทส. เดินหน้ารณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก  " ดีเดย์  1 ม.ค. 63 งดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว

ทส. เดินหน้ารณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก  " ดีเดย์  1 ม.ค. 63 งดใช้ ถุงพลาสติกหูหิ้ว

      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" โดยได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นแห่งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดีเดย์ 1 ม.ค. 63 งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว  ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นต์ จำกัด (มหาชน) สาขาติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วันนี้ (7 ธันวาคม 2562) เวลา 15.30 น. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก" พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นต์เตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาติวานนท์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมฯ และมอบป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ให้กับผู้แทนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) โดยในโอกาสนี้ ได้นำทีมเดินรณรงค์แจกถุงผ้า เชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ลูกหลานในอนาคต บริเวณภายในห้างสรรพสินค้าฯ โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นต์เตอร์ จำกัด (มหาชน) และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟม รวมทั้งการจัดการขยะมูลฝอย ให้แก่ประชาชน ตลอดจนมีการสำรวจการรับรู้การงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วในวันที่ 1 มกราคม 2563 และการสำรวจการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าในการเตรียมถุงผ้ามาใช้ในการซื้อสินค้า โดยใช้แบบสอบถามผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ และแท๊ปเลต อีกด้วย

แกลเลอรี่