ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.รวมใจแก้ไขปัญหาฝุ่นหน้าพระลาน

ทส.รวมใจแก้ไขปัญหาฝุ่นหน้าพระลาน

     วันนี้ (18 ธ.ค. 62) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหิน รวมถึงเปิดกิจกรรมทำความสะอาดถนนลดฝุ่นละอองในเขตควบคุมมลพิษ และรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก โดยมีผู้บริหารกระทรวงฯ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหิน และประชาชน เข้าร่วมกว่า 500 คน ณ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) จังหวัดสระบุรี
     นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า ตำบลหน้าพระลานเป็นพื้นที่ที่มีกิจการอุตสาหกรรมหินหลายแห่ง ทำให้เกิดปัญหาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (pm10) สูงเกินค่ามาตรฐานมาโดยตลอด ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ปัญหาขยะพลาสติกก็เป็นปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่ง จึงอยากเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมกันลดการใช้พลาสติก พกถุงผ้า และใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมรับวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ กว่า 70 บริษัท ทั่วประเทศ จะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วให้กับลูกค้า 
     ทั้งนี้ ภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการ "การแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง และการคัดแยกขยะ" จำนวน 16 บูธ การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน การร่วมกันทำความสะอาดดูดฝุ่นและฉีดล้างถนนพหลโยธิน ในเขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน เพื่อก้าวสู้มิติใหม่ของการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

แกลเลอรี่