ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ประจำวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ดังนี้

           

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ประจำวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ดังนี้ 
            จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระดับน้ำในตัวเมืองสกลนคร ลดระดับเข้าสู่สภาวะปกติ ถนนทุกสายใช้การได้แล้ว แต่ยังคงมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส อำเภอพรรณานิคม และอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เนื่องจากมวลน้ำจากจังหวัดสกลนคร ได้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงผ่านจังหวัดนครพนม ทำให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร และพื้นที่อยู่อาศัย ในท้องอำเภอนาแก อำเภอวังยาง อำเภอนาหว้าอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดนครพนม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี) ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสนามในท้องที่ทุกจังหวัดดังกล่าว โดยร่วมกับจังหวัดสกลนคร และนครพนม และร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสำรวจสภาพพื้นที่น้ำท่วม บ้านปากบัง ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม และร่วมกับวัดป่าอัมพวัณสุขวราราม ชาวบ้านลาดกะเฌอ ในการประกอบอาหาร ห่อแพ็คอาหารแห้งที่ได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากส่งให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำอาหารและสิ่งของไปแจกจ่ายให้ราษฎร ผู้ประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมที่บ้านเสื่อม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร และช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของทำความสะอาดเก็บขยะในพื้นที่น้ำลดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับสั่งกำชับให้เกาะติดสถานการณ์และคงความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง ๒ จังหวัดดังกล่าว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป 
             สำหรับข้อมูลการช่วยเหลือน้ำท่วมในท้องที่ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี) สรุปได้ดังนี้ 
             ๑. ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยน้ำท่วม ๔๘ นาย พร้อมยานพาหนะ ๕ คัน เรือท้องแบน ๑ ลำ 
             ๒. แจกน้ำดื่ม ๑๔๖๐ ขวด 
             ๓. แจกข้าวกล่อง ๔๐๐ กล่อง/ห่อ 
             ๔. แจกข้าวสาร/อาหารแห้ง ๓๕๐ ชุด/ถัง 
             ๕. ยารักษาโรค/เวชภัณฑ์ ๑๐๐ ชุด 
             ๖. ทำความสะอาดสถานที่ราชการ/เต็นท์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๑ แห่ง

แกลเลอรี่