ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เดินหน้ารณรงค์ และลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก" จังหวัดปทุมธานี

ทส. เดินหน้ารณรงค์ และลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก" จังหวัดปทุมธานี

ทส. เดินหน้ารณรงค์ และลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก" จังหวัดปทุมธานี

          วันนี้ (23 ธันวาคม 2562) ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" จังหวัดปทุมธานี โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ จังหวัดปทุมธานี และภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 23 หน่วยงาน ร่วมลงนามฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้องดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" ให้กับผู้บริโภค

          โอกาสนี้ นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์ "1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" ให้แก่ตัวแทนห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาววนิดา แย้มสรวล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ผู้แทนภาคคีเครือข่ายเทสโก้ โลตัส ปทุมธานี บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ปทุมธานี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค โดยบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด  แมคโคร ปทุมธานี ไทวัสดุ สาขาปทุมธานี และบริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด ร่วมเดินรณรงค์แจกถุงผ้าให้แก่ประชาชนที่มาซื้อสินค้า ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าเทสโก้  โลตัส สาขาปทุมธานี  ในโอกาสนี้ด้วย

แกลเลอรี่