ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

โฆษก ทส. รายงานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 28 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560 ของ ทส.

โฆษก ทส. รายงานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 28 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560 ของ ทส.

โฆษก ทส. รายงานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 28 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560 ของ ทส.

          นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการประสบอุทกภัย อีกทั้งมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ที่อยู่ในพื้นที่ ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สจป.), สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต (สทบ.), สวนรุกชาติ (โดยกรมอุทยานฯ), สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.), และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมามีผลความช่วยเหลือ โดยสรุปดังนี้
          1. จัดเตรียมกำลังพลกว่า 1,500 คน ยานพาหนะ (รถยนต์ รถบรรทุก รถเครน) จำนวน 30 คัน และเรือท้องแบน 3 ลำ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่
          2. ก่อผนังกระสอบทรายเพื่อกั้นมิให้น้ำทะลักเข้าจุดเสี่ยง
          3. มอบน้ำดื่มกว่า 10,000 แพ็ค ข้าวกล่อง 7,000 กล่อง เครื่องใช้และอาหารแห้งกว่า 6,500 ชุด และยา จำนวน 180 ชุด พร้อมทั้งจัดส่งรถผลิตน้ำบาดาลสะอาดและภาชนะบรรจุน้ำแจกจ่ายให้ประชาชนกว่า 13,000 ลิตร
          4. ช่วยทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดถนน ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว
          5. ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย และสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันที
         
          ทั้งนี้ นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร ทส. ได้กำชับทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง และเตรียมความพร้อมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนหลังจากน้ำลดด้วย โดยเฉพาะการจัดการขยะตกค้างและน้ำเสีย การเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลที่ถูกน้ำท่วม พร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกวัน ต่อไป

 

แกลเลอรี่