ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

โฆษก ทส. รายงานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 28 ก.ค. - 5 ส.ค. 2560 ของ ทส.

โฆษก ทส. รายงานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 28 ก.ค. - 5 ส.ค. 2560 ของ ทส.
โฆษก ทส. รายงานการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 28 ก.ค. - 5 ส.ค. 2560 ของ ทส.
 นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการประสบอุทกภัย อีกทั้งมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ที่อยู่ในพื้นที่ ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สจป.), สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต (สทบ.), รวมทั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมามีผลความช่วยเหลือ โดยสรุปดังนี้
          1. จัดกำลังพลกว่า 1,759 คน ยานพาหนะ (รถยนต์ รถบรรทุก รถเครน) จำนวน 47 คัน และเรือท้องแบน 4 ลำ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่
          2. ก่อผนังกระสอบทรายเพื่อกั้นมิให้น้ำทะลักเข้าจุดเสี่ยง
          3. มอบน้ำดื่มกว่า 11,685 แพ็ค ข้าวกล่อง 8,600 กล่อง เครื่องใช้และอาหารแห้งกว่า 8,114 ชุด ยา จำนวน 1,364 ชุด และเสื้อผ้า 200 ชุด พร้อมทั้งจัดส่งรถผลิตน้ำบาดาลสะอาดและภาชนะบรรจุน้ำแจกจ่ายให้ประชาชนกว่า 14,000 ลิตร

แกลเลอรี่