ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.รับมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ทส.จาก กฟผ.

ทส.รับมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ทส.จาก กฟผ.

ทส.รับมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ทส.จาก กฟผ.

        วันนี้ (8 ส.ค.60) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบเงินและกล่าวขอบคุณ นายวิชัย สิมะธัมนันท์ รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และคณะในโอกาสมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเงินจำนวน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
       ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีกองทุนสำหรับช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 กองทุน คือ ·    กองทุนผู้พิทักษ์ป่า เป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านป่าไม้ ประกอบด้วย เจ้าหน้ากรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง · กองทุนสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกองทุนสำหรับ ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกคน ทั้งที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา

แกลเลอรี่