ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

โฆษก ทส. รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 28 ก.ค. - 14 ส.ค. 2560 ของ ทส.

โฆษก ทส. รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 28 ก.ค. - 14 ส.ค. 2560 ของ ทส.

โฆษก ทส. รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 28 ก.ค. - 14 ส.ค. 2560 ของ ทส.

  โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงฯ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการประสบอุทกภัย อีกทั้งมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ที่อยู่ในพื้นที่ ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สจป.), สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต (สทบ.), รวมทั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมามีผลความช่วยเหลือ โดยสรุปดังนี้
          1. ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในงาน "ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี" เป็นเงินจำนวน 1,299,999 บาท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล
          2. จัดกำลังพลกว่า 2,224 คน ยานพาหนะ (รถยนต์ รถบรรทุก รถเครน) จำนวน 87 คัน เรือท้องแบน 8 ลำ และเครื่องสูบน้ำ 8 เครื่อง สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่
          3. กรอกทรายใส่ถุง พร้อมกับก่อผนังกระสอบทรายเพื่อกั้นมิให้น้ำทะลักเข้าจุดเสี่ยง และบางพื้นที่เจ้าหน่าที่ได้โยนอีเอ็มบอล จำนวน 500 ลูก
          4. มอบน้ำดื่มกว่า 164,320 ขวด, ข้าวกล่อง 12,375 กล่อง เครื่องใช้และอาหารแห้งกว่า 13,247 ชุด ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 2,754 ชุด และเสื้อผ้า/อื่นๆ 310 ชุด
          5. จัดส่งรถผลิตน้ำสะอาดและภาชนะบรรจุน้ำแจกจ่ายให้ประชาชนกว่า 777,589 ลิตร พร้อมทั้งนำแท็งค์บรรจุน้ำสะอาด ขนาด 2,000 ลิตร ติดตั้งที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค
          6. สำหรับพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว ได้ช่วยขนย้ายสิ่งของ ทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ราชการ และเก็บขยะ ทำความสะอาดถนน
          7. ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย และสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันที
 
          ทั้งนี้ นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร ทส. ได้กำชับทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง และเตรียมความพร้อมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนหลังจากน้ำลดด้วย โดยเฉพาะการจัดการขยะตกค้างและน้ำเสีย การเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลที่ถูกน้ำท่วม พร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกวัน ต่อไป
 

 

แกลเลอรี่