ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดการประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

ทส. เปิดการประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

ทส. เปิดการประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

 การประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติประเทศไทย เป็นโครงการระยะยาว จัดขึ้นทุก 3 ปี หมุนเวียนระหว่างสถาบันที่เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ เป็นการจัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินโครงการพรรณพฤกษศาสตร์ชาติประเทศไทย หรือ Flora of Thailand Project เพื่อให้ทราบจำนวนทรัพยากรพรรณพืชที่ พบในประเทศไทย 
            สำหรับการจัดการประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ 17 (17TH Flora of Thailand Conference) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ 
           ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์กรที่เกี่ยวข้องระดับนานาชาติและในประเทศ เข้าร่วมประชุม โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
           1. การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ 
           2. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย 
           3. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
           4. พิธีมอบโล่รางวัลให้แก่นักพฤกษศาสตร์อาวุโสที่ช่วยเหลือโครงการมาอย่างยาวนาน และมอบรางวัลแก่ผู้เสนอผลงานยอดเยี่ยมด้านต่างๆ

 

แกลเลอรี่