ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.อบรมอาสาสมัคร หน่วยกู้ภัย เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานและช่วยเหลือชีวิตในพื้นที่อับอากาศ

ทส.อบรมอาสาสมัคร หน่วยกู้ภัย เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานและช่วยเหลือชีวิตในพื้นที่อับอากาศ

ทส.อบรมอาสาสมัคร หน่วยกู้ภัย เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานและช่วยเหลือชีวิตในพื้นที่อับอากาศ

         วันนี้ (30 ส.ค. 60) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานและหน่วยงานวิชาการด้านการจัดการสารเคมี จัดอบรมอาสาสมัคร หน่วยกู้ชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานและช่วยเหลือชีวิตในพื้นที่อับอากาศ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกวิธีและลดความเสี่ยงของผู้เข้าปฏิบัติงาน เรื่อง "ภัยเงียบพื้นที่ อับอากาศ กับการช่วยเหลือ” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และคำนึงถึงอันตรายของการทำงานในพื้นที่ อับอากาศ การตรวจสอบปริมาณอากาศและสารพิษก่อนเข้าพื้นที่ การใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและลดการสูญเสียเพิ่ม โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจาก หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน และหน่วยกู้ชีพจากมูลนิธิต่างๆ รวม 300 คน โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
     · ช่วงเช้า เป็นการบรรยายภาคทฤษฎีเกี่ยวกับอันตรายและประเมินความเสี่ยงจากการเข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศ
     · ช่วงบ่าย เป็นการสาธิตวิธีการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิทยากรจากกรมควบคุมมลพิษและบริษัท ดี ดี โฟร์ จำกัด
     ในโอกาสนี้ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย รมว.ทส.ได้เน้นย้ำให้เรียนรู้หลักวิชาการให้มากเนื่องจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเราต้องใช้หลักวิชาการมากกว่าความรู้สึกและขอให้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ ไปขยายผลต่อเพื่อเป็นกุศลต่อไป
     จากสถิติที่มีการรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี 2546 – 2560 พบเหตุการณ์เสียชีวิตจากการทำงาน ในพื้นที่อับอากาศ จำนวน 16 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิต 60 ราย โดยสถานที่เกิดเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมมากถึง 11 ครั้ง นอกเขตอุตสาหกรรม จำนวน 5 ครั้ง ในพื้นที่ชุมชน เช่น การล้างบ่อพักน้ำเสียของเทศบาลภูเก็ต การล้างบ่อเก็บน้ำใช้ จ. ระยอง หรือแม้แต่พื้นที่เกษตรกรรม เช่น การขุดบ่อบาดาล หรือการตรวจเช็คสูบน้ำในก้นบ่อบริเวณทุ่งนา ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ถึงอันตรายจากการทำงานในที่อับอากาศ และล่าสุดเหตุการณ์ที่นักศึกษาและคนงานของบริษัท CPF เสียชีวิตรวม 5 ราย ในบ่อรวมน้ำเสียของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ซึ่งเหตุการณ์นี้ สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก มีการแสดงความคิดเห็นทั้งเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ สาเหตุการเสียชีวิต และวิธีการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างปลอดภัย

 

แกลเลอรี่