ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน

ทส. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน

ทส. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านป่าไม้ ที่ดิน สิ่งแวดล้อม และน้ำ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ดังนี้
          - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
          - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่
          - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
          - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
          - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
          - สำนักทรัพยากรน้ำภาค 1
          - สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 (ลำปาง)
 
          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ดังนี้
          1. ร่วมกันปฏิรูประบบราชการ หากพบเห็นสิ่งใดที่ไม่ดีให้ทำใหม่จนเกิดผลดี และหากพบเห็นสิ่งใดที่ดีแล้วให้ขยายผลทำซ้ำต่อไปจนเกิดความยั่งยืน
          2. ข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้และความแม่นยำในสาขาวิชาชีพของตน
 
          ทั้งนี้ จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ด้วยการรณรงค์ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย และพร้อมให้การสนับสนุนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภารกิจให้สำเร็จลุล่วงบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล

แกลเลอรี่