ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. รับโล่เกียรติคุณ “องค์กรสุขภาวะดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2560 และรับรางวัล “นักสร้างสุของค์กรดีเด่น”

ทส. รับโล่เกียรติคุณ “องค์กรสุขภาวะดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2560 และรับรางวัล “นักสร้างสุของค์กรดีเด่น”

ทส. รับโล่เกียรติคุณ “องค์กรสุขภาวะดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2560 และรับรางวัล “นักสร้างสุของค์กรดีเด่น”

         วันนี้ (5 กันยายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กรมควบคุมมลพิษ รับโล่เกียรติคุณองค์กรสุขภาวะดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
            โอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมอบรางวัล "นักสร้างสุของค์กรดีเด่น” ซึ่งในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้ได้รับรางวัลฯ ดังนี้ 
           1) นางรมย์รวี แก้วใส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
           2) นางสาววรรณฤดี เพชรสังฆาต นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

             สำหรับการประชุมภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ "ความสุขราชการไทย 4.0” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์การสุขภาวะ

แกลเลอรี่