ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คพ.แจงประเด็นฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในประเทศไทย องค์การอนามัยโลก ได้ออกข้อแนะนำค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ปี เป็น 4 ระดับ

คพ.แจงประเด็นฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในประเทศไทย องค์การอนามัยโลก ได้ออกข้อแนะนำค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ปี เป็น 4 ระดับ