ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับบริษัท TTC ช่วยเหลือภัยแล้ง

ทส. ร่วมกับบริษัท TTC ช่วยเหลือภัยแล้ง

ทส. ร่วมกับบริษัท TTC ช่วยเหลือภัยแล้ง

 วันนี้ (7 มกราคม 2563) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Puump) จากบริษัท ทีทีซี  เพาเวอร์ทูลส์ จำกัด จำนวน 15 เครื่อง ขนาด 1 แรงม้า 5 เครื่อง ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 5 เครื่อง และขนาด 2 แรงม้า จำนวน 5 เครื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน
 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า การดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำ ให้การดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งให้มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร สำหรับในส่วนที่เป็นเกาะได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ จะดำเนินการตั้งศูนย์เพื่อประสานงานช่วยเหลือประชาชน
ในเรื่องดังกล่าวต่อไป

แกลเลอรี่