ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สป.ทส. ส่งของขวัญวันเด็กสู่เยาวชนมุสลิม

สป.ทส. ส่งของขวัญวันเด็กสู่เยาวชนมุสลิม

สป.ทส. ส่งของขวัญวันเด็กสู่เยาวชนมุสลิม

วันนี้ (7 มกราคม 2563) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันส่งมอบของขวัญวันเด็ก แก่ผู้แทนกลุ่มอบรมพัฒนาจิตใจมุสลิม กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปเป็นของขวัญในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 แก่เด็กๆ มุสลิม เพื่อให้กำลังใจและพัฒนาจิตใจเด็กให้พ้นจากปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างให้เด็กเป็นคนดีของสังคมต่อไป

แกลเลอรี่