Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กรมทรัพยากรธรณีชี้แจงผลการตรวจสอบซากฟอสซิลที่เชิงเขาชี หมู่ 15 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก