ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยืนยันไม่มีการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ราษฎรเพื่อให้ได้รับสิทธิทำกิน