ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษ ระหว่าง กรมควบคุมมลพิษไทย และ กรมควบคุมมลพิษ สปป.ลาว ภายใต้ MOU ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษ ระหว่าง กรมควบคุมมลพิษไทย และ กรมควบคุมมลพิษ สปป.ลาว ภายใต้ MOU ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษ ระหว่าง กรมควบคุมมลพิษไทย และ กรมควบคุมมลพิษ สปป.ลาว ภายใต้ MOU ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

แกลเลอรี่