ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.รับเรื่องจากกลุ่มพีมูฟ เร่งแก้ปัญหาที่ดิน-ป่าไม้

ทส.รับเรื่องจากกลุ่มพีมูฟ เร่งแก้ปัญหาที่ดิน-ป่าไม้

      วันนี้ (13 ม.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล  ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้ารับเรื่องจากผู้แทนเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ในการขอเข้าพบและเจรจาเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจรจาปัญหาคดีความที่เกี่ยวข้องจำนวน 15 คดี และปัญหารายกรณี 66 กรณี เช่น กรณีพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตเตรียมประกาศหรือเตรียมผนวกเป็นป่าอนุรักษ์ เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าชายเลน ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่