ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"วราวุธ" รมว.ทส. เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ในพื้นที่ป่าชายเลน จ.เพชรบุรี

"วราวุธ" รมว.ทส. เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ในพื้นที่ป่าชายเลน จ.เพชรบุรี

"วราวุธ" รมว.ทส. เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ในพื้นที่ป่าชายเลน จ.เพชรบุรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ เปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พ.ศ. 2563 (14 มกราคม) ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ จังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จำนวนกว่า 10 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง รวมทั้ง เพื่อสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ ให้ประชาชนสามารถทำกินได้อย่างเหมาะสม อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

วันนี้ (13 มกราคม 2563)  เวลา 15.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ พ.ศ. 2563 (14 มกราคม) มอบหนังสืออนุญาตการจัดการที่อยู่อาศัยตามโครงการ คทช. ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมร่วมขบวนรถแห่ปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานกว่า 1,700 คน

รมว.ทส. กล่าวว่า ดีใจและภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และดีใจที่เห็นเยาวชน ประชาชน  และทุกภาคส่วนในพื้นที่มาร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันนี้ เพราะเราทุกคนจะเป็นผู้กำหนดอนาคตของลูกหลาน ว่าจะเติบโตมาในสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไร การมีส่วนร่วมของทุกคนในวันนี้จะไม่เสียเปล่าลูกหลานของเราจะเห็นป่าที่สมบูรณ์ และเห็นถึงความทุ่มเทของพวกเราที่ช่วยกันดูแล ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าฯ ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 12 ล้านต้น รมว.ทส. ยังได้กล่าวอีกว่า ในปีนี้ประเทศไทยหลายพื้นที่ ประสบภัยแล้ง ซึ่งปีนี้จะแล้งหนักในรอบหลายปี รัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะทำทุกทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ รมว.ทส ยังได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารกระทรวงฯ เจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาชนทุกคน และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่ืเกี่ยวข้องที่ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แกลเลอรี่