ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 2

ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 2
          วันนี้ (14 ม.ค. 63) เวลา 9.00 น. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 2 (The 2nd Thailand-Japan Policy Dialogue in Thailand) พร้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมหารือ กับ Mr.Ryuzo Sugimoto Director, International Coorperation and Sustainable Infrastructure Office, Global Environment Bureau และคณะผู้แทนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยการหารือครั้งนี้ เป็นการรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการดำเนินงานความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2561-2562 รวมถึงพิจารณาประเด็นความร่วมมือที่ประสงค์จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

แกลเลอรี่