ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ไทย - ญี่ปุ่น ผนึกกำลังแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไทย - ญี่ปุ่น ผนึกกำลังแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไทย - ญี่ปุ่น ผนึกกำลังแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       วันนี้ (15 ม.ค. 63) เวลา 9.00 น. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม Thailand - Japan  Environmental Solutions Week ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  โดยโอกาสนี้รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวขอบคุณถึงความร่วมมือของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายปีแห่งการปลอดมลพิษ ภายในปี ค.ศ.2020
     ด้าน H.E.Ms.Yukari Sato รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
     การประชุมในครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหน่วยงานถาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง 2 ประเทศ  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ รวมถึงได้มีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมที่จะนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต อาทิ การจัดการมลพิษทางอากาศ PM 2.5 การจัดการปัญหาขยะและขยะทะเล Circular economy การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

แกลเลอรี่