ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมการบริหารจัดการพื้นที่

ทส. ประชุมการบริหารจัดการพื้นที่

ทส. ประชุมการบริหารจัดการพื้นที่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมการบริหารจัดการพื้นที่ การพัฒนาหมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย สุพรรณบุรี และการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ พื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อุทัยธานี

วันนี้ (17 มกราคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายนพดล  พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีและอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 2 เรื่อง คือ การพัฒนาหมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี และการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ พื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดอุทัยธานี

 

แกลเลอรี่