ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 17 – 18 มกราคม 2563 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมการขับเคลื่อนโครงการด่านถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 16 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ณ จ.น่าน

วันที่ 17 – 18 มกราคม 2563 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) ประชุมการขับเคลื่อนโครงการด่านถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจที่ 16 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ณ จ.น่าน