ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมควบคุมมลพิษ และชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ว่าจ้างบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีนจำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ประกอบด้วย การขุดลอกลำห้วยคลิตี้ การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนรอบโรงแต่งแร่เดิม การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย และการก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มเติม

กรมควบคุมมลพิษ และชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ว่าจ้างบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีนจำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ประกอบด้วย การขุดลอกลำห้วยคลิตี้ การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนรอบโรงแต่งแร่เดิม การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย และการก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มเติม

       กรมควบคุมมลพิษ และชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ว่าจ้างบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีนจำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ประกอบด้วย การขุดลอกลำห้วยคลิตี้ การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนรอบโรงแต่งแร่เดิม การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย และการก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มเติม
        สำหรับผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 มีผลดังนี้
        1. คุณภาพน้ำบริเวณห้วยคลิตี้มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ เนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากในห้วยคลิตี้ น้ำไหลแรง และมีความขุ่นสูง
        2. ตะกอนดินท้องน้ำบริเวณใกล้โรงแต่งแร่และใตโรงแต่งแร่ยังคงมีการปนเปื้อนตะกั่วในปริมาณสูง โดยกรมควบคุมมลพิษจะดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว โดยการตะกอนดินท้องน้ำไปฝังกลบยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย
        3. สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่เหนือตะกอนท้องน้ำพบปริมาณตะกั่ว ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ จึงควรหลีกเหลียงการบริโภค ได้แก่ ปู และหอย ส่วนปลานั้นสามารถบริโภคได้ตามปกติโดยเฉพาะส่วนเนื้อ และหลีกเหลี่ยงส่วนเครื่องใน
        4. พืชพักสวนใหญ่สามารถบริโภคได้ตามปกติ
        5. ดินบริเวณหมูบ้านคลิตี้บนพบว่าหลายแห่งมีค่าตะกั่วเกินค่าเป้าหมาย
        ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำป้ายประกาศรายงานผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2560 และป้ายประกาศที่ทำจากแผนที่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อไป

แกลเลอรี่