ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตปฏิรูปที่ดิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตปฏิรูปที่ดิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตปฏิรูปที่ดิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

แกลเลอรี่