ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 จังหวัดนราธิวาส

ทส. ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 จังหวัดนราธิวาส

ทส. ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 จังหวัดนราธิวาส

 วันนี้ (21 มกราคม 2563) เวลา 08.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 
 การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการติดตามโครงการสำคัญ โดยในเรื่องการแก้ปัญหาที่ทำกินของชาวบ้านใน ต.สุไหงปาดี ซึ่งทับซ้อนกับที่ดินป่าไม้ ขณะนี้รัฐบาลได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่ต้องใช้เวลาเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายกระทรวง  ส่วนการพัฒนาด้านอื่น ๆ รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการในหลายโครงการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ กับ พื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา จะเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าพื้นที่อื่น ดังนั้น ขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบร่วมกันกับรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่แห่งนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ในอนาคต

แกลเลอรี่