ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"Save Food Save the World" ทส. ร่วมเป็นสักขีพยาน ความร่วมมือลดขยะอาหาร ในสายการบิน

"Save Food Save the World" ทส. ร่วมเป็นสักขีพยาน ความร่วมมือลดขยะอาหาร ในสายการบิน

       วันนี้ (22 ม.ค. 63) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการห่วงโซ่อาหารเพื่อลดการสูญเสียด้านทรัพยากร (Food Waste Management) ระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กับ Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะอาหาร
ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

      นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะที่เกิดจากอาหารเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดก๊าชเรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การลงนามในวันนี้นับเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการบิน ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะอาหาร โดยขอชื่นชมและขอบคุณ  Food Innopolis สวทช. ที่จะทำหน้าที่ดูแล ให้คำแนะนำและดำเนินการศึกษาร่วมกับสายการบิน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านการผลิตอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นำไปสู่ความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

แกลเลอรี่