ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 (World Wetland Day 2020) พื้นที่ชุ่มน้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ทส. โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 (World Wetland Day 2020) พื้นที่ชุ่มน้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ทส. โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 (World Wetland Day 2020) พื้นที่ชุ่มน้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ

          วันนี้ (23 มกราคม 2563) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ประธานการแถลงข่าว เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือ Ramsar Convention ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั่วโลก 170 ประเทศ โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ลำดับที่ 110 เมื่อปี พ.ศ. 2541 และมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับโลก หรือ แรมซาร์ ไซต์ จำนวน 14 แห่ง  ในการนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดระยอง จัดงาน “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. กำหนดเปิดงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ต.ชากพง อ.แกลง  จ.ระยอง

          สำหรับกิจกรรมภายในงานเน้นกิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำนักใหญ่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ อีกทั้งเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเผยแพร่ความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำโลกให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาบึง, การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เขียนบทความส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ, การแสดงของเยาวชนที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ, การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ, กิจกรรมสร้างสรรค์ทางวิชาการของเยาวชน, การจัดสวนหย่อม, การประกวดจัดสวนถาดชื้น-แห้ง, การวาดภาพธรรมชาติ การตอบปัญหาทางด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุที่เหลือใช้ การคัดแยกขยะ การเสวนาเกี่ยวกับพืช สัตว์ รุกรานต่างถิ่นในพื้นที่ชุ่มน้ำ การให้บริการนั่งเรือชมธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำ การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน การแข่งขันพายเรือ ถ่อเรือ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับประเทศการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแข่งขันวิ่งมาราธอนเพื่อสุขภาพและการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland run mini marathon 2020) เป็นต้น

          ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ต.ชากพง อ.แกลง  จ.ระยอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โทร. 0 3863 8880-1 และ นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง โทร.09 3138 9095

แกลเลอรี่