ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. มอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

ทส. มอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

ทส. มอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

                กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 แก่ผู้โชคดีซึ่งได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ดังนี้
                รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Yaris 1.2 J Auto จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายคมสันต์ ยูเตาะ จากจังหวัดเชียงราย
                รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Wave 110 i จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายอลงกรณ์ สังข์ทอง จากจังหวัดเชียงใหม่

แกลเลอรี่