ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 23 ม.ค. 2563 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 23 ม.ค. 2563 ผต.ทส. (นายสุรชัย อจลบุญ) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 จังหวัดชายแดนใต้

แกลเลอรี่