ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประสานความร่วมมือไทย-เมียนมา ทำแนวกันไ ฟ 2 แผ่นดิน

ทส. ประสานความร่วมมือไทย-เมียนมา ทำแนวกันไ ฟ 2 แผ่นดิน

ทส. ประสานความร่วมมือไทย-เมียนมา ทำแนวกันไ ฟ 2 แผ่นดิน
     วันนี้ (24 ม.ค. 63) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน (ไทย-เมียนมา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ปล่อยขบวนรถจักรยานนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า ณ บริเวณสถานีขนส่งท่องเที่ยวดอยตุง ร่วมเสวนากับเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่ผู้แทนเครือข่าย มอบเสบียงอาหารให้แก่กำลังพลดับไฟป่า และชมการสาธิตการซ้อมดับไฟป่า ณ สนามกีฬามิตรภาพไทย-เมียนมา (ฐานช้างมูบ) ซึ่งมีผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน
      นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า โครงการที่จัดขึ้นนี้ เป็นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน และสร้างความตระหนักในเรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงเป็นการรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพิ่มทักษะความชำนาญในการควบคุมไฟป่าให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการปฏิบัติงานและบูรณาการร่วมกัน โดยสำหรับนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่านั้น จะเปรียบเสมือนแนวหน้าในการตรวจหาไฟป่า เพราะมีเครือข่ายกระจายอยู่ทุกอำเภอ ทำให้สามารถแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ ไม่ให้ไฟป่าลุกลามทำความเสียหายในวงกว้าง
        อนึ่ง กรมอุทยานแห่งชาติฯได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างดี ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนดำเนินงานตามยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน นโยบายและมาตรการอื่นๆ ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นไฟป่า การเผาป่า การค้าและล่าสัตว์ป่า การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ สามารถแจ้งได้ที่เบอร์สาย ด่วน 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง

แกลเลอรี่